Na het uitroepen van de hoogheden zal een prinsebal georganiseerd worden.
Dit prinsenbal wordt door de oudhoogheden verzorgd. De hoogheden nodigen jullie allemaal uit om deel te nemen aan dit prinsenbal.