Tijdens het gehele seizoen zijn wij op zoek naar de vasteloavendsvierder va Bóches.
De organiserende verenigingen van het KalksemmerTreffe gaan op de Kalksemmertreffe-dinsdig de vasteloavendsvierder va Bóches uitroepen.

Geef jezelf op of iemand waarvan je vindt dat hij of zij dat verdient op via facebook:
De Vasteloavendsvierder va Bóches