Gisteravond werden door Kevin (voorzitter) en Natacha (penningmeester) de winnende loten van onze loterij getrokken.
Hieronder de winnende loten met bijbehorende prijs:
1e prijs *lotnummer 34*: €100,-
2e prijs *lotnummer 1000*: €75,-
3e prijs *lotnummer 1643*: €50,-
4e prijs *lotnummer 830*: €25,-
5e prijs *lotnummer 945*: €12,50
6e prijs *lotnummer 712*: €12,50
7e prijs *lotnummer 754*: €12,50
8e prijs *lotnummer 751*: €12,50
Winnaars van harte gefeliciteerd!
Indien u gewonnen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de penningmeester onder nummer 06-55306420.
Om de prijs in ontvangst te nemen, dient u het winnende lot mee te brengen.
Bóches, bedankt!