Mit Hatz en Ziel vuur BÓCHES

Elk jaar komen er bij ons secretariaat verzoeken binnen om het speldje “Mit Hatz en Ziel vuur Bóches” uit te rijken aan personen die bijvoorbeeld 25 jaar lid van een vereniging zijn.
We werken hier als vereniging heel graag aan mee. Het is nog niet bij iedereen bekend dat men iemand kan opgeven voor dit speldje.

Het bestuur van de B.V.V. Kalk aan de Books K.E. wil de mensen er nog een keer op attenderen dat een verzoek ingediend kan worden voor iedereen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de inwoners van Bocholtz.

Geef bij de aanvraag aan waarom iemand volgens u in aanmerking komt voor dit speldje. Geef de naam, geboortedatum en het adres van de ontvang(st)er op. Geef dit door aan het secretariaat van de vereniging. Het bestuur zal de aanvraag beoordelen. Het speldje zal dan gedurende het seizoen op een speciale gelegenheid uitgereikt worden.

De aanvraag kan via het contactformulier ingediend worden: Vragen of Opmerkingen