Hier staan de mogelijkheden vermeld om contact te zoeken en krijgen met onze vereniging.

Vragen of Opmerkingen

Info: info@bvvkalkaandebooks-ke.nl
Voorzitter:
voorzitter@bvvkalkaandebooks-ke.nl
Secretariaat: secretariaat@bvvkalkaandebooks-ke.nl
Penningmeester: penningmeester@bvvkalkaandebooks-ke.nl