1971 In augustus wordt de vereniging opgericht door de heren Lucas Vaessen, Wiel Palmen en Jo Steinschuld.

1973 De Ouw Wieverbal gaat van de woensdag naar vrijdagavond om de volgende redenen: De Europacup wedstrijden van Ajax en Feyenoord worden altijd juist op deze woensdagen gespeeld (?) en op zaterdag is het beter uitslapen dan op donderdag…

1978 Bij de grote Bocholtzer kei komen twee kleintjes, in volksmond werd gepraat over “de mam mit de tswei poete”. Verder wordt, in het voorwoord van president Wiel Palmen, gewag gemaakt van de eerste protesten tegen de komende herindeling. De uitgave van het 1e deel van het boek Öös durrep va vrugger en noe en Boocheser luuj va doe” is een feit. Het was een initiatief van de Keiridders, ter gelegenheid van het 175 jarig jubileum van Parochie de H.Jacobus de Meerdere, Bocholtz.

1980 Deel 2 van bovengenoemde boek komt uit.

1981 De “Operatie M2″slaagde wonderwel (zie verder op deze pagina).

1982 Dit was het jaar van het eerste verenigingsjubileum (1 x 11 jaar). Op 14 november werd een hele dag feest gevierd onder het motto: “11 joar sjpass”. De drie oprichters werden in het zonnetje gezet, evenals een achttal jubilarissen.

1986 Uit “de Tsiedong” bleek dat het niet boterde tussen de Paus en de d’r Gijze en dat zodoende het geplande pauselijk bezoek aan Bocholtz helaas geen doorgang kon vinden. Verder is men van plan om van het oude gemeentehuis een stadsschouwburg te maken.

1987 Voor het eerst na 15 jaar is er geen bejaardenzitting meer. de redenen voor dit besluit worden niet vermeld.

1991 In verband met de Golfoorlog valt de optocht uit. De oud-prinsen organiseren een alternatieve “Kruiwagenoptocht”.

1992 Overlijdt plotseling een van de oprichters, Lucas Vaesen. B.V.V. Kalk aan de Books K.E. betuigt haar medeleven en diepe getroffenheid met de volgende woorden: ‘d’r Loekas woeët oes Booches voetjeroffe. Hea zal os ummer blieve fèle. Alaaf vuur d’r Loek’.

1993 Stond in het teken van het jubileum 2 x 11 jaar. Er werd geen specifiek feest georganiseerd maar het hele carnavalsseizoen stond wel in het teken van deze bijzondere verjaardag. ook wordt er weer een bejaardenzitting gehouden.

1998 ‘De Tsiedong’ waarin Wiel Palmen als president voor het laat het voorwoord verzorgde.

1999 ‘De Tsiedong’ waarin Michael Abicht als “vuurzitter” voor het eerst het voorwoord verzorgde.

2001 Het kon niet uitblijven. De eerste Herrenzietsung wordt met succes georganiseerd.

2002 Op 24 november wordt de eerste Bócheser Schlaager Arena georganiseerd. Het is intussen een niet meer weg te denken fenomeen in het Bocholtzer caranavalsgebeuren.

2004 Het jaar van de viering van 3 x 11 jaar B.V.V. Kalk aan de Books K.E.. Het wordt een geweldig feest.

2007 In september komt de webpage van de B.V.V. Kalk aan de Books K.E.. online.

2007 Ruud Conraads wordt de nieuwe voorzitter terwijl Jean van Horssen op de 11e van de 11e door zijn vader als nieuwe president van de B.V.V. Kalk aan de Books K.E.. wordt geïnstalleerd.

2007 ‘De Tsiedong’ waarin Ruud Conraads als “vuurzitter” voor het eerst het voorwoord verzorgde.

2008 – 2015 [Bijwerken]

2012 – Voor het eerst wordt een jeugdprinses uitgeroepen. Deze eer is voor
jeugdprinses Britney I

2015 – B.V.V. Kalk aan de Books k.e. viert haar 4×11 jarig jubileum samen met iedereen. Een fantastische tent wordt neergezet met een uitzinnig optreden van Brings.

2016 Ruud Conraads en Jean van Horssen worden opgenomen als Ere-lid binnen de vereniging

2016 Bianca Smeets wordt voorgedragen als voorzitter